Fortrolighedspolitik

Definitioner
I denne fortrolighedspolitik henviser udtrykkene “BrainActive”, “vores”, “vi”, “os”, “firmaet” til BrainActive Market Research Inc., et selskab registreret i USA og med hovedkontor i 16501 Ventura Blvd Suite 500, Encino, CA 91436.

Betegnelserne “panelmedlem”, “dig”, “din”, “din”, “hans”, “hende”, “deres”, “deres” refererer til nuværende medlemmer af BrainActive-paneler.

Et panel medlem er en person, der abonnerer på vores online-panel ved at udfylde formularen fundet her og klikke på knappen “Tilmeld dig” under det. Ved at klikke på den samme knap bekræfter du, at du accepterer denne fortrolighedspolitik.

Personlige data omfatter den type oplysninger, hvorved en person kan identificeres, herunder navn, e-mail-adresse, arbejdsplads, fysisk adresse, osv Disse data indsamles enten på registrering panel stadie eller senere, i den tid, personen er medlem af vores panel.

Behandling af personoplysninger henviser til enhver operation udføres på personoplysninger, såsom indsamling, registrering, organisering, lagring, bearbejdning eller ændring, selektion, søgning, brug, justering, samkøring samt blokering, sletning eller tilintetgørelse.

Følsomme data betyder oplysninger om:

 • religion
 • køn
 • race eller etnicitet
 • politiske muligheder
 • tilhører nogen fagforening
 • fysiske og mentale sundhed
 • data om straffeattester.

Generelle bemærkninger om vores politik
Sikring af privatlivets fred af personoplysninger vores panelmedlemmer forsyner os er en prioritet for vores virksomhed. Denne fortrolighedspolitik har til formål at beskrive, hvordan BrainActive sikrer sikkerheden for opbevaring og behandling af personlige oplysninger vores panelmedlemmer sender os, i overensstemmelse med loven.

Behandlingen, anvendelse, oplagring og/eller destruktion af personoplysninger sker i nøje overensstemmelse med lov nr. 677/2001 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger.

Adgang til og brug af hjemmesiden dk.brainactivepanels.com indebærer din udtrykkelige accept af denne politik. Denne fortrolighedspolitik kan ændres til enhver tid uden forudgående varsel, således at det holdes i overensstemmelse med lovgivningen og/eller virksomhedens politik. Det er derfor vigtigt, at du gennemgår denne fortrolighedspolitik regelmæssigt at være opmærksom på eventuelle ændringer. BrainActive vil gøre alt for at udgive et link til denne fortrolighedspolitik i enhver undersøgelse invitation sendt til panelmedlemmer og inden for hvert medlem konto.

BrainActive er en virksomhed, der opererer i fuld overensstemmelse med ICC kodeks for ESOMAR.

Cookies
En cookie er en metode til lagring af en lille mængde af information i en webbrowser, så det ikke er nødvendigt for de samme data, der skal genindført hver gang på den samme enhed; formålet med at bruge cookies er at lette navigation på internettet.
Den reducerede mængde information cookies brug er gemt på harddisken på din computer. Vi kan bruge cookies til at gemme oplysninger om brugerne har adgang til dk.brainactivepanels.com hjemmeside; Derfor kan der være dele af hjemmesiden, som kan kræve, at du accepterer cookies.

Enhver bruger af hjemmesiden dk.brainactivepanels.com har mulighed for at acceptere, afvise eller begrænse installationen af ​​cookies eller modtage invitationer til at installere cookies.

Privacy garanti
BrainActive videregiver ikke personlige oplysninger i sin besiddelse til en tredjepart uden udtrykkelig tilladelse fra de panelmedlemmer. Personlige data er indsamlet og behandlet kun baseret på udtrykkelige samtykke panelmedlemmerne, både på panel registrering fase såvel som under specifikke undersøgelser eller i den tid en person er medlem af vores panel, ved at spørge medlemmerne til at opdatere deres oplysninger om forbruget, personlige interesser, holdninger mv på en regelmæssig basis.

På panelet registrering fase vil BrainActive kræve nogle grundlæggende personlige oplysninger: e-mail-adresse, adgangskode, fødselsdato, køn og postnummer hvor fremtiden panelmedlem lever i mere end 6 måneder i et år. Alle disse oplysninger er obligatorisk for en person til at slutte sig til panelet, da det er vigtigt at sikre kvaliteten af ​​svarene til vores undersøgelser. Navn kræves også som valgfri oplysninger. I den tid en person er et panel medlem informationen kan vi bede omfatter (men er ikke begrænset til): uddannelsesniveau, antallet af børn i husstanden, alder og køn af børn, personlig indkomst, husstandsindkomst, medlemmet industri panel er i øjeblikket er beskæftiget i, forskellige præferencer for varer og tjenesteydelser og mere. Udfylde denne information er ikke obligatorisk og påvirker ikke på nogen måde medlemskab i vores panel, men de mere detaljerede er de oplysninger, jo større er chancen for at kvalificere til fremtidige undersøgelser.

Dog kan kun gennemføres nogle markedsundersøgelser undersøgelser baseret på specifikke personlige oplysninger om panelmedlemmerne, som bør videregives til vores kunder. Sådanne undersøgelser er dem, hvor et fysisk produkt sendes til medlemmet panelet til testformål eller dem, hvor kunden ønsker at direkte interviewe vores panelmedlemmer. I disse tilfælde vil BrainActive kræve udtrykkeligt samtykke fra panelet medlem vedrørende indsamling og videregivelse af at personoplysninger og vil kræve tredjeparts klienter, der har adgang til de personoplysninger, til at underskrive en særlig aftale, hvorigennem de tilsagn om, at oplysningerne vil strengt bruges til markedsundersøgelser og udelukkende inden for denne undersøgelse.

BrainActive kan videregive personlige oplysninger af panelmedlemmer, når der er en retskendelse i denne henseende.

Lovligheden af ​​indsamling og behandling af personoplysninger
Indsamling og behandling af personoplysninger sker altid i overensstemmelse med loven.

Når personoplysninger indsamles et link til denne fortrolighedspolitik er tilgængelig for alle nuværende eller kommende medlem panel. Personoplysninger kan indsamles både fra den person, der er eller vil være medlem af vores panel samt fra ethvert medlem af denne persons husstand/familie.

I begge tilfælde er følgende oplysninger videregives til brugeren på tidspunktet for indsamlingen af ​​personoplysninger:

 • identifikation af den juridiske enhed, der indsamler og behandler personoplysninger
 • formålet med indsamling og bearbejdning af persondata
 • mulighed for at justere de personlige data, der allerede leveres
 • andre oplysninger, der kan være nødvendige fra sag til sag.

Hvis data ikke indsamles direkte fra panelet medlem, vil BrainActive også sikre, at medlem panel er informeret om dette før faktisk begynder indsamlingen af ​​personoplysninger.
Håndtering af oplysninger fra andre hjemmesider, som er knyttet til dk.brainactivepanels.com er ikke omfattet af denne fortrolighedspolitik.

angivne formål
BrainActive skal oplyse skriftligt til formål eller formål, som personoplysninger indsamles på tidspunktet for deres samling.

Formålene BrainActive indsamler personlige data er:

 • for at foretage kvantitative og/eller kvalitative markedsundersøgelser undersøgelser
 • så medlem panel kan modtage meddelelser til den e-mailadresse forudsat
 • for at afgøre, om medlemmet panelet er berettiget til fremtidige kvantitative og/eller kvalitative markedsundersøgelser undersøgelser
 • for at handle i overensstemmelse med loven.

Hvis BrainActive har til at bruge de personlige oplysninger til et andet formål end oprindeligt meddelt panelmedlemmerne, vil det gøre det kendt til panelets medlemmer før den faktiske anvendelse af sådanne personoplysninger. Medlemmet Panelet skal give samtykke, således at hans/hendes personlige data kan bruges til andre formål, undtagen når loven tillader brugen af ​​data, der skal foretages uden en specifik forudgående aftale.

BrainActive vil ikke bruge de personlige oplysninger til direkte markedsføring, reklame, reklame eller salg af produkter og tjenester.

Begrænset dataindsamling
BrainActive indsamler kun personlige oplysninger, som er afgørende for at sikre gennemførelse af sociologisk forskning inden for normal kvalitetsparametre. Vi indsamler aldrig mere personlige data end nødvendigt til det erklærede formål. BrainActive behandler kun de oplysninger, der er relevante, og det formål, hvortil de indsamles.

Begrænsede data fastholdelse varighed
BrainActive holder de personlige data, som panelmedlemmer kun i en begrænset periode, så længe det er nødvendigt for at det erklærede formål, hvortil de blev indsamlet. Afhængigt af det oprindelige formål erklærede holdbarheden af ​​personoplysninger kan variere. De personlige oplysninger, der ikke længere er relevante eller nødvendige for erklærede formål vil blive destrueret.

Paneldeltager aftale
BrainActive vil ikke behandle personoplysninger om panelmedlemmer uden deres udtrykkelige samtykke, medmindre loven tillader, at brugen af ​​data kan gøres uden en forudgående aftale.
BrainActive vil informere panelets medlemmer om behandling af personoplysninger, før eller mens de er indsamlet.
I tilfælde bruger vi en liste af de adspurgte, der leveres af en tredjepart vi vil sikre, at respondenterne på listen har givet deres samtykke til at have behandlet deres personoplysninger, før disse data bliver brugt af BrainActive.
Vores panelmedlemmer har ret til at acceptere eller afvise deltagelse i enhver undersøgelse. Dette påvirker ikke panelet medlemsstatus på nogen måde.
Nogle gange kræver nogle undersøgelser interviewe over telefonen eller ansigt til ansigt. BrainActive vil altid kræve skriftligt samtykke fra panelmedlemmer at deltage i sådanne undersøgelser. Det er fuldstændig mulighed for panelet medlem, hvis han/hun ønsker at deltage eller nægte deltagelse i disse typer af undersøgelser. Hvis et panel medlem accepterer at deltage i en undersøgelse via telefon eller ansigt til ansigt betyder medlemmet panelet har givet hans/hendes samtykke til behandlingen af ​​hans/hendes personlige oplysninger er nødvendige for at udføre den pågældende undersøgelse. Efterfølgende hvis medlemmet panelet ønsker at trække hans/hendes samtykke til behandling af personlige oplysninger, han/hun kan gøre det gennem en skriftlig meddelelse sendt til denne e-mail-adresse: panel.dk@brainactivepanels.com.
BrainActive undgår at indsamle personlige oplysninger, der anses for følsomme: data om religion, køn, politisk, race, etnisk oprindelse, fagforeningsmedlemskab, fysiske og mentale sundhed og straffeattest. Men hvis det er vigtigt at indsamle visse følsomme oplysninger med henblik på at foretage en undersøgelse, vil BrainActive få skriftligt samtykke fra medlemmet panelet før indsamling af følsomme oplysninger.

Sikkerhed af personoplysninger
Den BrainActive sikkerhedsforanstaltninger tager at forebygge risikoen for tab, tyveri, uautoriseret indsamling, videregivelse, kopiering, ændring eller ødelæggelse af personoplysninger om panelmedlemmer er:

 • sikker og begrænset adgang til kontorer og computere, der lagrer personlige oplysninger, baseret på unikke adgangskort og/eller unik adgangskode
 • begrænser medarbejdernes adgang til personoplysninger
 • ved hjælp kraftfulde anti-virus software for at forhindre installation af malware, der kan påvirke de personoplysninger, der indsamles
 • ved hjælp unik adgangskode.

Vores ledere og medarbejdere respekterer fortroligheden af ​​personlige oplysninger, vi holder. Adgangen til panelet medlemmets konto er beskyttet af en unik e-mailadresse og adgangskode, så kun panel medlem kan få adgang til hans/hendes eget personlige oplysninger.

Panelmedlemmer bliver bedt om at aldrig afsløre hans/hendes personlige konto password til tredjepart. Det er også vigtigt at logge ud efter at få adgang til dk.brainactivepanels.com og lukke browseren, især når hjemmesiden blev åbnet fra en offentlig terminal eller fra en enhed, der bruges af andre medlemmer af husstanden. BrainActive spørger aldrig adgangskoden til en konto tilhørende et panel medlem.

Vores medarbejdere og ledere behandler personoplysninger ved hjælp af maksimale sikkerhedsforanstaltninger i overensstemmelse med denne fortrolighedspolitik, uanset det sted dataene er adgang.

Individuel adgang til data
Vores panelmedlemmer har altid mulighed for at anmode om oplysninger om, hvordan vi behandler deres personlige data, for at få adgang til dem, eller at anmode os om at ændre eller slette dem. Dette kan gøres ved at sende en skriftlig meddelelse til panel.dk@brainactivepanels.com. BrainActive vil gøre alt for at hurtigt kunne besvare enhver forespørgsel og at forsyne ansøgeren med alle de nødvendige oplysninger.

BrainActive kan ikke give panelmedlemmer med adgang til alle deres personlige data i følgende situationer:

 • Ved adgang til persondata kan afsløre fortrolige forretningsoplysninger
 • Ved adgang til persondata kan afsløre personlige oplysninger om andre panelmedlemmer
 • når data blev indsamlet i henhold til loven, uden samtykke fra det medlem af panelet
 • når data indsamles til lovlige formål (for eksempel som del en juridisk undersøgelse).

Når BrainActive ikke kan opfylde efterspørgslen af ​​et panel medlem beder om at få adgang til hans/hendes personlige data, vil medlemmet panelet blive informeret skriftligt om årsagen til afvisningen.

Ethvert panel medlem har mulighed for at ændre hans/hendes personlige data til enhver tid under medlemskab ved at logge i hans/hendes konto på dk.brainactivepanels.com. Hvis et panel medlem har glemt hans/hendes adgangskode, kan dette genvindes ved at klikke på her. Desuden kan panelet medlemskab slettes med et enkelt klik på den tilsvarende knap findes i ”Opdater profil” i hvert panel medlemskonto.

Kontakt
For yderligere information om denne fortrolighedspolitik, kan du kontakte os på panel.dk@brainactivepanels.com eller brug formularen du finder på kontakt.

Sorry, you can't to browse this website.

Because you are using an outdated version of MS Internet Explorer. For a better experience using websites, please upgrade to a modern web browser.

Mozilla Firefox Microsoft Internet Explorer Apple Safari Google Chrome